Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP
Pałac Młodzieży w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pałacu Młodzieży w Tarnowie http://www.pm.tarnow.pl/

 

DATA PUBLIKACJI

Data publikacji strony internetowej: 2015 r.

Strona aktualizowana jest na bieżąco. 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

W Pałacu Młodzieży w Tarnowie  dla strony http://www.pm.tarnow.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z programem http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=b344efdf-708e-42fd-a3b0-c553c8cebc94#title-frame-iframe , z którego wynika, że:

 

STRONA INTERNETOWA  http://www.pm.tarnow.pl/  SPEŁNIA WYMAGANIA
W 92,74%.

 

Niezgodności związane są m.in:

 1. Umieszczenie bezpośrednio filmów youtube, mapy google oraz kalendarza na stronie przy wykorzystaniu, iframe;
 2. Link nie zawiera tekstu ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 3. Link nie zawiera treści ani tytułu.
 4. Niektóre obrazki nie posiadają atrybutu alt

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Test wykonany w dniu: 10.12.2020 r.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE i UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz można dodatkowo korzystać z zestawu narzędzi zwiększających dostępność strony dla osób niepełnosprawnych poprzez zmianę parametrów wyświetlania strony:

 • powiększanie lub pomniejszanie tekstu,
 • wysoki kontrast,
 • jasne tło,
 • podkreślanie odnośników,
 • odcienie szarości,
 • negatyw,

 

APLIKACJE MOBILNE - Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Michałem Widlakiem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Pod adresem http://www.pm.tarnow.pl/kontakt-z-pm dostępne są dane kontaktowe oraz  teleadresowe siedziby Pałacu Młodzieży.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Pałac Młodzieży , 33- 100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 24.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście do budynku Pałacu Młodzieży w Tarnowie jest usytuowane od 
  Piłsudskiego. Jest zadaszone i z poziomu wejścia do poziomu wysokiego parteru wyposażone w pochylnię dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajdują się informacje wizualne na temat rozkładu pomieszczeń. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku placówki korytarze, schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. Korytarze oraz wejścia do sal, pracowni oraz pomieszczeń administracji z poziomu parteru dostępne dla niepełnosprawnych bez barier poziomych
(z wyłączeniem pomieszczeń magazynowych i technicznych). Budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych z poziomu wysokiego parteru do poziomu I i II piętra. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych - barierki. Toaleta na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
  W budynku nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na sąsiadujących z budynkiem ulicach: Słowackiego i Piłsudskiego.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Na terenie Pałacu Młodzieży  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 1. Informacja o oznaczeniach dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Hala Sportowo -Widowiskowa, 33-100 Tarnów, ul. Gumniska 28.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Budynek Hali Sportowo – Widowiskowej posiada dwa wejścia: jedno usytuowane jest od  strony ul. Gumniskiej do poziomu parteru, drugie - od strony pomieszczeń gospodarczych wyposażone w pochylnię dla wózków inwalidzkich.. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu od strony pomieszczeń gospodarczych są pracownicy obsługi.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Osoby na wózkach samodzielnie mają dostęp do holu głównego i części pomieszczeń na parterze. W budynku korytarze, schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. Korytarze oraz wejścia do pomieszczeń dostępne dla niepełnosprawnych bez barier poziomych (z wyłączeniem pomieszczeń magazynowych i technicznych). Budynek jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych znajdującą się od strony wschodniej przy wejściu do Fili nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej.  W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych - barierki.

Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu wyznaczone są miejsca postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Na terenie Hali nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 1. Informacja o oznaczeniach dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

hala PM GUMNISKA

Hala Gumniska

hala zaprasza... kiedy, co?