Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Celem działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie jest:
- reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych i samorządowych
- kształtowanie i utrwalanie postaw patriotycznych i demokratycznych
- kształtowanie u młodzieży postawy przedsiębiorczości i odpowiedzialności
- zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia
- ochrona praw i godności ucznia
- promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodzież i do niej adresowanej
- czynny udział młodzieży w działalności proekologicznej
- organizowanie przez młodzież pomocy charytatywnej
- integracja i współpraca środowisk młodzieży

Rada realizuje swoje cele poprzez:
-inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie nauki, kultury, sportu i ekologii
-opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia dotyczące nauki, kultury, sportu i ekologii
- udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
-organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady
-inspirację i wspieranie inicjatyw młodych ludzi
-prowadzenie działalności informacyjno - doradczej
- współpracę z samorządami uczniowskimi

hala PM GUMNISKA

Hala Gumniska

hala zaprasza... kiedy, co?